Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 4 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 4. Bắt đầu: Xin vui lòng và cảm ơn bạn

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

S’il vous plaît
Vui lòng
Merci
Cảm ơn bạn
Je vous en prie
Không có gì
À vos souhaits
Sức khỏe (sau khi ai đó hắt hơi)
Bon anniversaire
Chúc mừng sinh nhật
Félicitations
Chúc mừng
Bonne chance
Chúc may mắn
Comment vous appelez-vous?
Tên của bạn là gì?
Je m’appelle Marie
Tên tôi là Maria
Pardon, je n’ai pas compris votre nom
Xin lỗi, tôi không nghe rõ tên bạn
Enchanté
Rất hân hạnh được gặp bạn
D’où venez-vous?
Bạn từ đâu tới?
Je viens de New York
Tôi đến từ New York