Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 4 Bắt đầu: Xin vui lòng và cảm ơn bạn

Từ vựng

Vui lòng
S’il vous plaît
Cảm ơn bạn
Merci
Không có gì
Je vous en prie
Sức khỏe (sau khi ai đó hắt hơi)
À vos souhaits
Chúc mừng sinh nhật
Bon anniversaire
Chúc mừng
Félicitations
Chúc may mắn
Bonne chance
Tên của bạn là gì?
Comment vous appelez-vous?
Tên tôi là Maria
Je m’appelle Marie
Xin lỗi, tôi không nghe rõ tên bạn
Pardon, je n’ai pas compris votre nom
Rất hân hạnh được gặp bạn
Enchanté
Bạn từ đâu tới?
D’où venez-vous?
Tôi đến từ New York
Je viens de New York