Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 1 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 1. Bắt đầu: Xin chào

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Bonjour
Xin chào
Bonjour
Chào buổi sáng
Bonjour
Xin chào buổi chiều
Bonsoir
Xin chào buổi tối
Bonne nuit
Chúc ngủ ngon
Comment allez-vous?
Bạn có khỏe không?
Bien, merci
Tôi khỏe, cảm ơn bạn
Et vous?
Còn bạn?
Bienvenue
Chào mừng
Il fait beau aujourd’hui
Đó là một ngày đẹp trời
Bonne journée
Chúc một ngày tốt đẹp
Au revoir
Tạm biệt
À la prochaine
Hẹn gặp lại bạn sau
À demain
Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai
Pardon
Xin lỗi (khi va vào ai đó)
Puis-je vous aider?
Tôi có thể giúp gì bạn?