Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 104 Việc làm: Lướt internet

Từ vựng

Trang chủ
Homepage (die)
Tải lên
Hochladen
Chọn
Auswählen
Thư mục
Ordner (der)
Thanh công cụ
Werkzeugleiste (die)
Quay trở lại
Zurück
Dấu trang
Lesezeichen (das)
Tại (@)
At (@)
Dấu gạch chéo (/)
Schrägstrich (der)
Dấu hai chấm (:)
Doppelpunkt (der)