Tiếng Việt Tiếng Đức Bài học 104 Bài học về từ vựng

Tiếng Đức :: Bài học 104. Việc làm: Lướt internet

loading

Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt

Homepage (die)
Trang chủ
Hochladen
Tải lên
Auswählen
Chọn
Ordner (der)
Thư mục
Werkzeugleiste (die)
Thanh công cụ
Zurück
Quay trở lại
Lesezeichen (das)
Dấu trang
At (@)
Tại (@)
Schrägstrich (der)
Dấu gạch chéo (/)
Doppelpunkt (der)
Dấu hai chấm (:)

Hơn Tiếng Đức

Bài học 105. Việc làm: thuật ngữ điều hướng Bài học 106. Việc làm: Nhập dữ liệu Bài học 107. Máy tính: Phụ kiện Bài học 108. Máy tính: thuật ngữ về thư điện tử Bài học 109. Máy tính: Từ chuyên ngành