Tiếng Việt Tiếng Đức Bài học 100 Bài học về từ vựng

Tiếng Đức :: Bài học 100. Văn phòng: Nội thất

loading

Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt

Tisch (der)
Bàn
Papierkorb (der)
Giỏ giấy loại
Stuhl (der)
Ghế
Lautsprecher (der)
Loa
Flagge (die)
Cờ
Ist das sein Schreibtisch?
Đây là bàn làm việc của anh ấy phải không?
Nachricht (die)
Tin nhắn
Lampe (die)
Đèn
Licht (das)
Ánh sáng