Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 98 Văn phòng: Thiết bị

Từ vựng

Cái kéo ở đâu?
Wo ist die Schere?
Cái gọt bút chì
Anspitzer (der)
Ghim giấy
Büroklammer (die)
Tôi cần một cây bút
Ich brauche einen Stift
Sổ tay
Schreibblock (der)
Thước kẻ
Lineal (das)
Phong bì
Briefumschlag (der)
Tem
Briefmarke (die)
Keo dán
Kleber (der)
Cục tẩy
Radiergummi (der)