Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 96 Bác sĩ: Nhờ giúp đỡ

Từ vựng

Uống 2 viên mỗi ngày.
Ich nehme zwei Tabletten täglich
Bạn là y tá phải không?
Sind Sie der Krankenpfleger?
Bạn là nữ ý tá phải không?
Sind Sie die Krankenschwester?
Nó có nghiêm trọng không?
Ist es etwas Ernstes?
Tôi không biết tôi bị làm sao
Ich weiß nicht, was ich habe
Tôi bị mất kính
Ich habe meine Brille verloren
Bạn có thể thay chúng ngay được không?
Kann ich sofort eine neue haben?
Tôi có cần toa thuốc của bác sĩ không?
Brauche ich ein Rezept?
Có hiệu thuốc nào gần đây không?
Gibt es in der Nähe eine Apotheke?
Tôi cần một ít thuốc cảm lạnh
Ich brauche etwas gegen Erkältung
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
Was schulde ich Ihnen?