Tiếng Việt Tiếng Đức Bài học 92 Bài học về từ vựng

Tiếng Đức :: Bài học 92. Nghỉ: Ở nông thôn

loading

Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt

Auf dem Land
Ở nông thôn
Feld (das)
Cánh đồng
Bauernhof (der)
Trang trại
Bauer (der)
Nông dân
Traktor (der)
Máy kéo
Der Himmel ist wunderschön
Bầu trời thật đẹp
Man sieht so viele Sterne
Có rất nhiều sao
Es ist Vollmond
Trăng tròn
Ich liebe Sonne
Tôi yêu mặt trời