Tiếng Việt Tiếng Đức Bài học 90 Bài học về từ vựng

Tiếng Đức :: Bài học 90. Kỳ nghỉ: Động vật hoang dã

loading

Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt

Hier gibt es viele Frösche
Có rất nhiều ếch ở đây
Sind das Ziegen?
Đó là những con dê phải không?
Ente (die)
Vịt
Kann der Papagei sprechen?
Vẹt có thể nói chuyện không?
Schildkröte (die)
Rùa nước
Affe (der)
Khỉ
Ist die Schlange giftig?
Rắn có độc không?
Eidechse (die)
Thằn lằn
Maus (die)
Chuột
Krokodil (das)
Cá sấu