Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 90 Kỳ nghỉ: Động vật hoang dã

Từ vựng

Có rất nhiều ếch ở đây
Hier gibt es viele Frösche
Vịt
Ente (die)
Đó là những con dê phải không?
Sind das Ziegen?
Vẹt có thể nói chuyện không?
Kann der Papagei sprechen?
Rùa nước
Schildkröte (die)
Khỉ
Affe (der)
Rắn có độc không?
Ist die Schlange giftig?
Thằn lằn
Eidechse (die)
Chuột
Maus (die)
Cá sấu
Krokodil (das)