Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 88 Kì nghỉ: Các hoạt động cơ bản

Từ vựng

Tôi thích chơi cờ
Ich spiele gerne Dame
Tôi muốn chơi bài
Ich möchte Karten spielen
Tôi không thích chơi cờ
Ich spiele nicht gerne Schach
Tôi không cần đến nhà hàng
Ich muss nicht in das Restaurant gehen
Tôi thích thả diều
Ich lasse gerne Drachen steigen
Tôi không thích leo núi
Ich gehe nicht gerne Bergsteigen
Tôi thích đi xe đạp
Ich fahre gerne Fahrrad
Tôi không muốn chơi trò chơi trên video
Ich möchte keine Videospiele spielen
Tôi thích khiêu vũ
Ich tanze gern
Tôi thích chơi
Ich spiele gern
Tôi cần trở về nhà
Ich muss zurück nach Hause
Tôi cần đi ngủ
Ich muss schlafen gehen
Tôi thích viết thơ
Ich schreibe gerne Gedichte