Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 87 Ki nghỉ: Tôi cần

Từ vựng

Tôi sẽ đi bộ
Ich gehe spazieren
Tôi không cần xem tivi
Ich muss nicht Fernsehen gucken
Tôi không cần xem phim
Ich muss den Film nicht sehen
Tôi cần sử dụng máy tính
Ich muss den Computer benutzen
Tôi cần sang đường
Ich muss die Straße überqueren
Tôi cần tiêu tiền
Ich muss Geld ausgeben
Tôi cần gửi qua đường bưu điện
Ich muss das per Post abschicken
Tôi cần đứng xếp hàng
Ich muss mich anstellen
Tôi không cần gửi tiền vào ngân hàng
Ich muss kein Geld auf die Bank einzahlen