Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 86 Kì nghỉ: Những điều tôi muốn làm

Từ vựng

Tôi thích chụp ảnh
Ich fotografiere gern
Tôi thích chơi guitar
Ich spiele gern Gitarre
Tôi không thích đan
Ich stricke nicht gerne
Tôi không thích vẽ
Ich male nicht gerne
Tôi thích đọc
Ich lese gerne
Tôi không muốn làm máy bay mô hình
Ich bastele nicht gerne Modellflugzeuge
Tôi thích nghe nhạc
Ich höre gerne Musik
Tôi thích sưu tập tem
Ich sammele gerne Briefmarken
Tôi không thích hát
Ich singe nicht gerne
Tôi thích vẽ
Ich zeichne gerne