Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 85 Bãi biển: Tôi muốn tắm nắng

Từ vựng

Tôi muốn chơi lướt ván nước
Ich möchte Wasserski fahren
Tôi muốn tắm nắng
Ich möchte sonnenbaden
Tôi không muốn đi câu cá
Ich möchte nicht angeln
Tôi không muốn đi bơi
Ich möchte nicht schwimmen
Tôi muốn đi đến công viên
Ich möchte zum Park gehen
Tôi muốn đi đến hồ
Ich möchte zum See gehen
Tôi không muốn đi cắm trại
Ich möchte nicht zelten
Tôi muốn đi thuyền buồm
Ich möchte nicht segeln
Tôi muốn đi chèo thuyền
Ich möchte Boot fahren
Tôi muốn trượt tuyết
Ich möchte Ski fahren
Tôi muốn đi du lịch
Ich möchte reisen