Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 80 Bãi biển: Tắm nắng

Từ vựng

Tại bãi biển
Am Strand
Tắm nắng
Sonnen
Biển
Meer (das)
Sóng
Welle (die)
Sand
Sand (der)
Hoàng hôn
Sonnenuntergang (der)
Đảo
Insel (die)
Hồ
See (der)
Đại dương
Ozean (der)
Cảng
Hafen (der)
Vịnh
Bucht (die)
Bờ biển
Küste (die)
Thủy triều lên
Flut (die)
Thủy triều xuống
Ebbe (die)
Khăn
Handtücher (die)