Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 56 Tham quan: Địa điểm

Từ vựng

Núi lửa
Vulkan (der)
Dãy núi
Bergkette (die)
Sông
Fluss (der)
Bán đảo
Halbinsel (die)
Bãi biển
Strand (der)
Đầm lầy
Sumpfgebiet (das)
Hồ
See (der)
Sa mạc
Wüste (die)
Thác nước
Wasserfall (der)