Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 54 Quanh thành phố: Trong quán bar

Từ vựng

Tôi có thể mời bạn uống chút gì đó không?
Darf ich Ihnen ein Getränk ausgeben?
Có phí vào cửa không?
Kostet das Eintritt?
Làm ơn cho một bia
Ein Bier bitte
Tôi muốn một ly vang đỏ
Ich hätte gerne ein Glas Rotwein
Loại bia nào?
Welche Sorte Bier?
Vang trắng
Weißwein
Tôi cần một đồ uống
Ich brauche einen Drink
Bạn có muốn nhảy không?
Möchten Sie tanzen?
Có, tôi muốn nhảy
Ja, ich möchte gerne tanzen
Tôi không muốn nhảy
Ich möchte nicht tanzen
Tôi đang lo lắng
Ich mache mir Sorgen
Tôi không tìm thấy bố tôi
Ich kann meinen Vater nicht finden
Tôi bị lạc
Ich hab mich verirrt
Xin vui lòng chờ tôi
Warten Sie bitte auf mich
Tôi cần cảnh sát
Ich brauche die Polizei