Tiếng Việt Tiếng Đức Bài học 54 Bài học về từ vựng

Tiếng Đức :: Bài học 54. Quanh thành phố: Trong quán bar

loading

Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt

Darf ich Ihnen ein Getränk ausgeben?
Tôi có thể mời bạn uống chút gì đó không?
Kostet das Eintritt?
Có phí vào cửa không?
Ein Bier bitte
Làm ơn cho một bia
Ich hätte gerne ein Glas Rotwein
Tôi muốn một ly vang đỏ
Welche Sorte Bier?
Loại bia nào?
Weißwein
Vang trắng
Ich brauche einen Drink
Tôi cần một đồ uống
Möchten Sie tanzen?
Bạn có muốn nhảy không?
Ja, ich möchte gerne tanzen
Có, tôi muốn nhảy
Ich möchte nicht tanzen
Tôi không muốn nhảy
Ich mache mir Sorgen
Tôi đang lo lắng
Ich kann meinen Vater nicht finden
Tôi không tìm thấy bố tôi
Ich hab mich verirrt
Tôi bị lạc
Warten Sie bitte auf mich
Xin vui lòng chờ tôi
Ich brauche die Polizei
Tôi cần cảnh sát