Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 52 Quanh thành phố: Ở đâu?

Từ vựng

Bến xe buýt ở đâu
Wo ist die Bushaltestelle?
Bến tiếp theo là gì?
Was ist die nächste Haltestelle?
Đây có phải là bến của tôi không?
Ist das meine Haltestelle?
Xin lỗi, tôi cần xuống ở đây
Entschuldigen Sie, ich muss hier aussteigen
Bảo tàng ở đâu?
Wo ist das Museum?
Điện thoại công cộng
Öffentliche Telefonzelle (die)
Có danh bạ điện thoại không?
Finde ich dort ein Telefonbuch?
Bạn có bán tạp chí bằng tiếng Anh?
Verkaufen Sie englische Zeitschriften?
Mấy giờ phim bắt đầu?
Wann fängt der Film an?
Làm ơn cho tôi bốn vé
Ich hätte gerne vier Karten
Bộ phim bằng tiếng Anh phải không?
Ist der Film auf Englisch?
Bắp rang
Popcorn (das)
Tôi có thể tìm một hiệu thuốc ở đâu?
Wo finde ich eine Apotheke?