Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 35 Đối lập: Cũ/mới

Từ vựng

Alt
Mới
Neu
Thô
Rau
Mịn
Glatt
Dày
Dick
Mỏng
Dünn
Lạnh
Kalt
Nóng
Heiß
Tất cả
Alle
Không ai cả
Keine
Trước khi
Vor
Sau khi
Nach