Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 32 Đối lập: Lạnh/nóng

Từ vựng

Lạnh
Kalt
Nóng
Heiß
Sáng
Hell
Tối
Dunkel
Xấu
Schlecht
Tốt
Gut
Một mình
Allein
Cùng nhau
Zusammen
Ướt
Nass
Khô
Trocken
Với
Mit
Không có
Ohne