Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 30 Đối lập: To/nhỏ

Từ vựng

To
Groß
Nhỏ
Klein
Cao
Groß
Thấp
Klein
Trẻ
Jung
Già
Alt
Gầy
Dünn
Béo
Dick
Lên
Hoch
Xuống
Runter
Câu hỏi
Frage (die)
Trả lời
Antwort (die)