Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 25 Thời gian: các tháng trong năm

Từ vựng

Các tháng trong năm
Die Monate des Jahres
Tháng Giêng
Januar
Tháng Hai
Februar
Tháng Ba
März
Tháng Tư
April
Tháng Năm
Mai
Tháng Sáu
Juni
Tháng Bảy
Juli
Tháng Tám
August
Tháng Chín
September
Tháng Mười
Oktober
Tháng Mười một
November
Tháng Mười hai
Dezember