Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 20 Con người: Các thành viên trong gia đình

Từ vựng

Con người
Menschen (die)
Mẹ
Mutter (die)
Cha
Vater (der)
Anh trai
Bruder (der)
Chị gái
Schwester (die)
Con trai
Sohn (der)
Con gái
Tochter (die)
Cháu trai
Neffe (der)
Cháu gái
Nichte (die)
Ông nội
Opa (der)
Bà nội
Oma (die)