Tiếng Việt Tiếng Đức Bài học 4 Bài học về từ vựng

Tiếng Đức :: Bài học 4. Bắt đầu: Xin vui lòng và cảm ơn bạn

loading

Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt

Bitte
Vui lòng
Vielen Dank
Cảm ơn bạn
Nichts zu danken
Không có gì
Gesundheit
Sức khỏe (sau khi ai đó hắt hơi)
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Chúc mừng sinh nhật
Herzlichen Glückwunsch
Chúc mừng
Viel Glück
Chúc may mắn
Wie heißen Sie?
Tên của bạn là gì?
Ich heiße Maria
Tên tôi là Maria
Entschuldigung, ich habe Ihren Namen nicht verstanden
Xin lỗi, tôi không nghe rõ tên bạn
Freut mich, Sie kennen zu lernen
Rất hân hạnh được gặp bạn
Wo kommen Sie her?
Bạn từ đâu tới?
Ich bin aus New York
Tôi đến từ New York