Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Đức :: Bài học 2 Bắt đầu: Tôi nói một chút

Từ vựng

Bạn có nói tiếng Anh không?
Sprechen Sie Englisch?
Có, một chút
Ja etwas
Vâng
Ja
Không
Nein
Rất vui được gặp bạn
Freut mich, Sie kennen zu lernen
Rất vui được gặp bạn
Freut mich, Sie zu sehen
Ông
Herr
Frau
Fräulein