Tiếng Việt Tiếng Đức Bài học 1 Bài học về từ vựng

Tiếng Đức :: Bài học 1. Bắt đầu: Xin chào

loading

Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt

Hallo
Xin chào
Guten Morgen
Chào buổi sáng
Guten Tag
Xin chào buổi chiều
Guten Abend
Xin chào buổi tối
Gute Nacht
Chúc ngủ ngon
Wie geht es Ihnen?
Bạn có khỏe không?
Gut, danke
Tôi khỏe, cảm ơn bạn
Und Ihnen?
Còn bạn?
Willkommen
Chào mừng
Es ist ein schöner Tag
Đó là một ngày đẹp trời
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag
Chúc một ngày tốt đẹp
Auf Wiedersehen
Tạm biệt
Bis später
Hẹn gặp lại bạn sau
Bis morgen
Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai
Entschuldigung
Xin lỗi (khi va vào ai đó)
Kann ich Ihnen helfen?
Tôi có thể giúp gì bạn?