Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 109 Máy tính: Từ chuyên ngành

Từ vựng

Lưu bút
Gastenboek
Giỏ hàng
Winkelwagen
Nhóm tin
Nieuwsgroep
Theo dõi
Abonneren
Thư gửi đi
Uitgaande berichten
Thư được mã hóa
Gecodeerde e-mail
Hộp thư đã gửi
Verzonden berichten
Tin nhắn đã xóa
Verwijderde berichten
Hộp thư đến
Postvak in
Hộp thư đi
Postvak uit