Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 107 Máy tính: Phụ kiện

Từ vựng

Bàn phím
Toetsenbord
Nút
Knop
Máy tính xách tay
Laptop
Nút chuột
Muisknop
Bàn di chuột
Muismat
Chuột
Muis
Cơ sở dữ liệu
Database
Bộ nhớ tạm
Klembord