Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 106 Việc làm: Nhập dữ liệu

Từ vựng

Tuỳ chọn
Voorkeur
Đánh dấu kiểm vào hộp
Kruis aan bij het hokje
Chuyển tập tin
Document overplaatsen
Đăng nhập
Inloggen
Từ khóa
Trefwoord
Tên người dùng
Gebruikersnaam
Mật khẩu
Wachtwoord
Chữ ký số
Digitale handtekening
Miền công cộng
Gemeenschappelijk domein
Băng thông
Bandbreedte
Biểu tượng
Icoon
Câu hỏi thường gặp
Veel gevraagde vragen