Tiếng Việt Tiếng Hà Lan Bài học 106 Bài học về từ vựng

Tiếng Hà Lan :: Bài học 106. Việc làm: Nhập dữ liệu

loading

Từ vựng :: Tiếng Hà Lan Tiếng Việt

Voorkeur
Tuỳ chọn
Kruis aan bij het hokje
Đánh dấu kiểm vào hộp
Document overplaatsen
Chuyển tập tin
Inloggen
Đăng nhập
Trefwoord
Từ khóa
Gebruikersnaam
Tên người dùng
Wachtwoord
Mật khẩu
Digitale handtekening
Chữ ký số
Gemeenschappelijk domein
Miền công cộng
Bandbreedte
Băng thông
Icoon
Biểu tượng
Veel gevraagde vragen
Câu hỏi thường gặp