Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 105 Việc làm: thuật ngữ điều hướng

Từ vựng

Quay lại
Terug
Tiếp theo
Verder
Lưu
Bewaren
Lướt
Surfen
Tải về
Download
Thực hiện
Uitvoeren
Nhấp vào
Klik
Kéo
Verslepen
Thả
Laten vallen
Đã cập nhật
Bijgewerkt
Cập nhật
Update
Trình đơn thả xuống
Keuze menu
Dừng lại
Stop