Tiếng Việt Tiếng Hà Lan Bài học 105 Bài học về từ vựng

Tiếng Hà Lan :: Bài học 105. Việc làm: thuật ngữ điều hướng

loading

Từ vựng :: Tiếng Hà Lan Tiếng Việt

Terug
Quay lại
Verder
Tiếp theo
Bewaren
Lưu
Surfen
Lướt
Download
Tải về
Uitvoeren
Thực hiện
Klik
Nhấp vào
Verslepen
Kéo
Laten vallen
Thả
Bijgewerkt
Đã cập nhật
Update
Cập nhật
Keuze menu
Trình đơn thả xuống
Stop
Dừng lại