Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 104 Việc làm: Lướt internet

Từ vựng

Trang chủ
Homepagina
Tải lên
Upload
Chọn
Kiezen
Thư mục
Map
Thanh công cụ
Taakbalk
Quay trở lại
Ga terug
Dấu trang
Leeswijzer
Tại (@)
Apestaartje
Dấu gạch chéo (/)
Schuine streep
Dấu hai chấm (:)
Dubbele punt