Tiếng Việt Tiếng Hà Lan Bài học 103 Bài học về từ vựng

Tiếng Hà Lan :: Bài học 103. Việc làm: sử dụng Internet

loading

Từ vựng :: Tiếng Hà Lan Tiếng Việt

Internet
Internet
Link
Liên kết
Internet provider
Nhà cung cấp dịch vụ Internet
Netwerk
Mạng
Webpagina
Trang mạng
Webpagina adres
Địa chỉ website
Beveiligde website
Website bảo mật
Zoekprogramma
Trình duyệt
Zoekmachine
Công cụ tìm kiếm
Beveiligde server
Máy chủ bảo mật