Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 103 Việc làm: sử dụng Internet

Từ vựng

Internet
Internet
Liên kết
Link
Nhà cung cấp dịch vụ Internet
Internet provider
Mạng
Netwerk
Trang mạng
Webpagina
Địa chỉ website
Webpagina adres
Website bảo mật
Beveiligde website
Trình duyệt
Zoekprogramma
Công cụ tìm kiếm
Zoekmachine
Máy chủ bảo mật
Beveiligde server