Tiếng Việt Tiếng Hà Lan Bài học 102 Bài học về từ vựng

Tiếng Hà Lan :: Bài học 102. Việc làm: Tìm việc làm

loading

Từ vựng :: Tiếng Hà Lan Tiếng Việt

Heeft u een werkvergunning?
Anh có giấy phép làm việc không?
Ik heb een werkvergunning
Tôi có giấy phép làm việc
Ik heb geen werkvergunning
Tôi không có giấy phép làm việc
Wanneer kun je beginnen?
Khi nào anh có thể bắt đầu?
Ik betaal tien dollar per uur
Tôi trả 10 dollar một giờ
Ik betaal je wekelijks
Tôi sẽ thanh toán cho anh theo tuần
Per maand
Theo tháng
Je moet om acht uur aanwezig zijn
Hãy có mặt ở đây lúc 8 giờ sáng
Werk eindigt om half vijf
Công việc kết thúc lúc 4 giờ 30
Je hebt zaterdag en zondag vrij
Anh được nghỉ ngày thứ Bảy và Chủ nhật
Je zal een uniform dragen
Anh sẽ mặc đồng phục
Zo doe je dat
Anh làm việc đó như thế này