Tiếng Việt Tiếng Hà Lan Bài học 101 Bài học về từ vựng

Tiếng Hà Lan :: Bài học 101. Việc làm: Xin việc làm

loading

Từ vựng :: Tiếng Hà Lan Tiếng Việt

Ik zoek een baan
Tôi đang tìm kiếm một công việc
Mag ik jouw CV zien?
Tôi có thể xem lý lịch nghề nghiệp của anh?
Hier is mijn CV
Đây là lý lịch nghề nghiệp của tôi
Zijn er referenties waar ik contact mee op kan nemen?
Có người tham khảo mà tôi có thể liên hệ không?
Hier is een lijst met referenties
Đây là danh sách người tham khảo của tôi
Hoeveel ervaring heb je?
Anh có bao nhiêu kinh nghiệm?
Hoe lang werk je al in deze sector?
Anh làm việc trong lĩnh vực này bao lâu rồi?
Drie jaar
3 năm
Ik ben van de middelbare school afgestudeert
Tôi tốt nghiệp trường trung học
Ik ben van de universiteit afgestudeert
Tôi là cử nhân tốt nghiệp đại học
Ik zoek een deeltijd baan
Tôi đang tìm kiếm một công việc bán thời gian
Ik wil graag een volledige werkweek werken
Tôi muốn làm việc toàn thời gian
Biedt u ziekenkostenverzekering aan?
Ông có chế độ bảo hiểm y tế không?
Ja, na zes maanden hier werken
Có, sau sáu tháng làm việc ở đây