Tiếng Việt Tiếng Hà Lan Bài học 100 Bài học về từ vựng

Tiếng Hà Lan :: Bài học 100. Văn phòng: Nội thất

loading

Từ vựng :: Tiếng Hà Lan Tiếng Việt

Tafel
Bàn
Prullenbak
Giỏ giấy loại
Stoel
Ghế
Luidspreker
Loa
Vlag
Cờ
Is het bij zijn bureau?
Đây là bàn làm việc của anh ấy phải không?
Bericht
Tin nhắn
Lamp
Đèn
Licht
Ánh sáng