Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 100 Văn phòng: Nội thất

Từ vựng

Bàn
Tafel
Giỏ giấy loại
Prullenbak
Ghế
Stoel
Loa
Luidspreker
Cờ
Vlag
Đây là bàn làm việc của anh ấy phải không?
Is het bij zijn bureau?
Tin nhắn
Bericht
Đèn
Lamp
Ánh sáng
Licht