Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 99 Văn phòng: Bàn làm việc

Từ vựng

Tôi đang tìm một cái dập ghim
Ik zoek een nietmachine
Đinh ghim
Punaise
Bút chì
Potlood
Sách
Boek
Giấy
Papier
Sổ tay
Notitieblok
Slide (Trang tài liệu thuyết trình)
Dia’s
Lịch
Kalender
Cuộn băng keo
Plakband
Tôi cần tìm bản đồ
Ik heb een kaart nodig