Tiếng Việt Tiếng Hà Lan Bài học 98 Bài học về từ vựng

Tiếng Hà Lan :: Bài học 98. Văn phòng: Thiết bị

loading

Từ vựng :: Tiếng Hà Lan Tiếng Việt

Waar is de schaar?
Cái kéo ở đâu?
Potlood slijper
Cái gọt bút chì
Paperclip
Ghim giấy
Ik heb een pen nodig
Tôi cần một cây bút
Schrijfblok
Sổ tay
Liniaal
Thước kẻ
Envelop
Phong bì
Postzegel
Tem
Lijm
Keo dán
Gum
Cục tẩy