Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 98 Văn phòng: Thiết bị

Từ vựng

Cái kéo ở đâu?
Waar is de schaar?
Cái gọt bút chì
Potlood slijper
Ghim giấy
Paperclip
Tôi cần một cây bút
Ik heb een pen nodig
Sổ tay
Schrijfblok
Thước kẻ
Liniaal
Phong bì
Envelop
Tem
Postzegel
Keo dán
Lijm
Cục tẩy
Gum