Tiếng Việt Tiếng Hà Lan Bài học 97 Bài học về từ vựng

Tiếng Hà Lan :: Bài học 97. Văn phòng: Trang thiết bị

loading

Từ vựng :: Tiếng Hà Lan Tiếng Việt

Fax
Máy fax
Kopieer apparaat
Máy photo
Telefoon
Điện thoại
Computer
Máy tính
Scherm
Màn hình
Werkt de printer?
Máy in có hoạt động không?
Diskette
Đĩa
Rekenmachine
Máy tính