Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 97 Văn phòng: Trang thiết bị

Từ vựng

Máy fax
Fax
Máy photo
Kopieer apparaat
Điện thoại
Telefoon
Máy tính
Computer
Màn hình
Scherm
Máy in có hoạt động không?
Werkt de printer?
Đĩa
Diskette
Máy tính
Rekenmachine