Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 96 Bác sĩ: Nhờ giúp đỡ

Từ vựng

Uống 2 viên mỗi ngày.
Neem twee pillen per dag
Bạn là y tá phải không?
Ben jij de zuster?
Nó có nghiêm trọng không?
Is het ernstig?
Tôi không biết tôi bị làm sao
Ik weet niet wat ik heb
Tôi bị mất kính
Ik ben mijn bril verloren
Bạn có thể thay chúng ngay được không?
Kun je ze direct vervangen?
Tôi có cần toa thuốc của bác sĩ không?
Heb ik een recept nodig?
Có hiệu thuốc nào gần đây không?
Is er een apotheek dichtbij?
Tôi cần một ít thuốc cảm lạnh
Ik heb iets nodig voor verkoudheid
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn
Dank je voor je hulp
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
Hoeveel ben ik je schuldig?