Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 94 Bác sĩ: thương tích

Từ vựng

Bạn có bị sốt không?
Heb je koorts?
Có, tôi có bị sốt
Ja, ik heb koorts
Tôi đã bị sốt từ hôm qua
Ik heb sinds gisteren koorts
Bạn làm ơn gọi giúp bác sĩ được không?
Kun je alsjeblieft een dokter bellen?
Khi nào bác sĩ sẽ đến?
Wanneer komt de dokter?
Chân của tôi đau
Mijn voet doet pijn
Tôi đã bị ngã
Ik ben gevallen
Tôi đã bị tai nạn
Ik heb een ongeluk gehad
Tôi nghĩ là tôi đã làm gẫy nó
Ik denk dat ik het gebroken heb
Nghỉ ngơi tại giường
Bed rust
Miếng sưởi ấm
Verwarmingskussen
Túi đá chườm
Ijskompres
Treo
Slingerverband
Bạn cần một thanh nẹp kim loại
Je hebt gips nodig