Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 92 Nghỉ: Ở nông thôn

Từ vựng

Ở nông thôn
In het platteland
Cánh đồng
Weide
Trang trại
Boerderij
Nông dân
Boer
Máy kéo
Trekker
Bầu trời thật đẹp
De lucht is mooi
Có rất nhiều sao
Er zijn zoveel sterren
Trăng tròn
Het is een volle maan
Tôi yêu mặt trời
Ik hou van de zon