Tiếng Việt Tiếng Hà Lan Bài học 91 Bài học về từ vựng

Tiếng Hà Lan :: Bài học 91. Kỳ nghỉ: Côn trùng

loading

Từ vựng :: Tiếng Hà Lan Tiếng Việt

Ik hou niet van insecten
Tôi không thích côn trùng
Bij
Ong
Zijn er altijd zoveel vliegen?
Luôn có nhiều ruồi vậy à?
Wat voor soort spin?
Loại nhện nào?
Worm
Sâu
Vlinder
Bướm
Lieveheersbeestje
Bọ rùa
Mier
Kiến
Rups
Sâu bướm
Kakkerlakken zijn vies
Gián là loài bẩn
Dit is een insectenafweermiddel
Đây là thuốc chống côn trùng