Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 88 Kì nghỉ: Các hoạt động cơ bản

Từ vựng

Tôi thích chơi cờ
Ik hou van dammen
Tôi muốn chơi bài
Ik wil kaarten
Tôi không thích chơi cờ
Ik hou niet van schaken
Tôi không cần đến nhà hàng
Ik hoef niet naar het restaurant
Tôi thích thả diều
Ik hou van vliegeren
Tôi không thích leo núi
Ik hou niet van berg beklimmen
Tôi thích đi xe đạp
Ik hou van fietsen
Tôi không muốn chơi trò chơi trên video
Ik hou niet van video spelletjes spelen
Tôi thích khiêu vũ
Ik hou van dansen
Tôi thích chơi
Ik hou van spelen
Tôi cần trở về nhà
Ik moet terug naar huis
Tôi cần đi ngủ
Ik moet gaan slapen
Tôi thích viết thơ
Ik hou van gedichten schrijven