Tiếng Việt Tiếng Hà Lan Bài học 87 Bài học về từ vựng

Tiếng Hà Lan :: Bài học 87. Ki nghỉ: Tôi cần

loading

Từ vựng :: Tiếng Hà Lan Tiếng Việt

Ik ga even een stuk lopen
Tôi sẽ đi bộ
Ik hoef geen tv te kijken
Tôi không cần xem tivi
Ik hoef de film niet te zien
Tôi không cần xem phim
Ik moet de computer gebruiken
Tôi cần sử dụng máy tính
Ik moet oversteken
Tôi cần sang đường
Ik moet geld uitgeven
Tôi cần tiêu tiền
Ik moet het per post sturen
Tôi cần gửi qua đường bưu điện
Ik moet in de rij staan
Tôi cần đứng xếp hàng
Ik hoef geen geld te storten bij de bank
Tôi không cần gửi tiền vào ngân hàng