Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 87 Ki nghỉ: Tôi cần

Từ vựng

Tôi sẽ đi bộ
Ik ga even een stuk lopen
Tôi không cần xem tivi
Ik hoef geen tv te kijken
Tôi không cần xem phim
Ik hoef de film niet te zien
Tôi cần sử dụng máy tính
Ik moet de computer gebruiken
Tôi cần sang đường
Ik moet oversteken
Tôi cần tiêu tiền
Ik moet geld uitgeven
Tôi cần gửi qua đường bưu điện
Ik moet het per post sturen
Tôi cần đứng xếp hàng
Ik moet in de rij staan
Tôi không cần gửi tiền vào ngân hàng
Ik hoef geen geld te storten bij de bank