Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 85 Bãi biển: Tôi muốn tắm nắng

Từ vựng

Tôi muốn chơi lướt ván nước
Ik wil waterskiën
Tôi muốn tắm nắng
Ik wil zonnebaden
Tôi không muốn đi câu cá
Ik wil niet gaan vissen
Tôi không muốn đi bơi
Ik wil niet gaan zwemmen
Tôi muốn đi đến công viên
Ik wil naar het park
Tôi muốn đi đến hồ
Ik wil naar het meer
Tôi không muốn đi cắm trại
Ik wil niet kamperen
Tôi muốn đi thuyền buồm
Ik wil niet zeilen
Tôi muốn đi chèo thuyền
Ik wil met de boot varen
Tôi muốn trượt tuyết
Ik wil skiën
Tôi muốn đi du lịch
Ik wil reizen