Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 82 Bãi biển: Động vật biển

Từ vựng

Vỏ sò
Zeeschelp
Cá ngựa
Zeepaard
Cá voi
Walvis
Cua
Krab
Cá heo
Dolfijn
Hải cẩu
Zeehond
Sao biển
Zeester
Vis
Cá mập
Haai
Con sứa
Kwal