Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 79 Thực phẩm: Số lượng và đồ đựng thức ăn

Từ vựng

Chai
Fles
Vại, lọ, bình
Pot
Lon
Blik
Hộp, thùng
Doos
Bao
Zak
Túi
Tas
Thêm 1 ít
Een klein beetje meer
Thêm
Meer
Một phần
Een portie
Một chút
Een beetje
Quá nhiều
Te veel