Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 73 Thực phẩm: sản phẩm sữa

Từ vựng

Sản phẩm sữa
Melkproducten
Sữa
Melk
Kem
Ijs
Boter
Kem
Room
Thực phẩm đông lạnh
Diepvriesproduct
Sữa chua
Yoghurt
Trứng
Eieren