Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 72 Thực phẩm: Thêm các loại rau

Từ vựng

Nấm
Champignons
Rau diếp
Sla
Ngô
Mais
Khoai tây
Aardappels
Cà chua
Tomaat
Cà rốt
Wortel
Cây chuối lá
Weegbree
Đậu
Bonen
Cơm
Rijst