Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 53 Quanh thành phố: Trên đường phố

Từ vựng

Đường phố
Straat
Tín hiệu giao thông
Verkeersbord
Đèn giao thông
Stoplicht
Khách bộ hành
Voetganger
Đại lộ
Hoofdstraat
Vỉa hè
Stoep
Phòng vệ sinh
Toiletten
Phòng tắm
Badkamer