Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 52 Quanh thành phố: Ở đâu?

Từ vựng

Bến xe buýt ở đâu
Waar is de bushalte?
Bến tiếp theo là gì?
Waar is de volgende bushalte?
Đây có phải là bến của tôi không?
Is dit mijn halte?
Xin lỗi, tôi cần xuống ở đây
Pardon, ik moet er hier uit
Bảo tàng ở đâu?
Waar is het museum?
Điện thoại công cộng
Openbare telefoon
Có danh bạ điện thoại không?
Is er een telefoon gids?
Bạn có bán tạp chí bằng tiếng Anh?
Verkoopt u Engelse tijdschriften?
Mấy giờ phim bắt đầu?
Hoe laat begint de film?
Làm ơn cho tôi bốn vé
Ik wil graag vier kaarten
Bộ phim bằng tiếng Anh phải không?
Is de film in het Engels?
Bắp rang
Popcorn
Tôi có thể tìm một hiệu thuốc ở đâu?
Waar kan ik een apotheek vinden?