Tiếng Việt Tiếng Hà Lan Bài học 52 Bài học về từ vựng

Tiếng Hà Lan :: Bài học 52. Quanh thành phố: Ở đâu?

loading

Từ vựng :: Tiếng Hà Lan Tiếng Việt

Waar is de bushalte?
Bến xe buýt ở đâu
Waar is de volgende bushalte?
Bến tiếp theo là gì?
Is dit mijn halte?
Đây có phải là bến của tôi không?
Pardon, ik moet er hier uit
Xin lỗi, tôi cần xuống ở đây
Waar is het museum?
Bảo tàng ở đâu?
Openbare telefoon
Điện thoại công cộng
Is er een telefoon gids?
Có danh bạ điện thoại không?
Verkoopt u Engelse tijdschriften?
Bạn có bán tạp chí bằng tiếng Anh?
Hoe laat begint de film?
Mấy giờ phim bắt đầu?
Ik wil graag vier kaarten
Làm ơn cho tôi bốn vé
Is de film in het Engels?
Bộ phim bằng tiếng Anh phải không?
Popcorn
Bắp rang
Waar kan ik een apotheek vinden?
Tôi có thể tìm một hiệu thuốc ở đâu?