Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 45 Du lịch: Tới điểm đến của bạn

Từ vựng

Chào mừng
Welkom
Hộ chiếu của tôi đây
Hier is mijn paspoort
Ông có cần khai báo gì không?
Heb je iets om aan te geven?
Có tôi có vài thứ cần khai báo
Ja, ik heb iets om aan te geven
Không, tôi không có gì cần khai báo
Nee, ik heb niets om aan te geven
Tôi tới đây công tác
Ik ben hier voor zaken
Tôi tới đây nghỉ ngơi
Ik ben hier op vakantie
Tôi sẽ ở đây một tuần
Ik zal hier een week zijn
Tôi có thể khai báo hành lý ở đâu?
Waar kan ik mijn baggage ophalen?
Tôi đang ở tại khách sạn Marriott
Ik verblijf in het Marriott hotel
Hải quan ở đâu?
Waar is de douane?
Bạn vui lòng giúp tôi với mấy cái túi được không?
Kunt u me alstublieft helpen met mijn bagage?
Tôi có thể xem vé hành lý của ông không?
Kan ik uw baggage afhaal bon zien?